Điều Khoản Sử Dụng

Bằng cách truy cập website tức là bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi:

  • Thegioimod chỉ cung cấp phiên bản mod do yêu cầu từ người dùng, không có mục đích cố ý phá hoại hay xuyên tạc đối với các sản phẩm được nêu tới.
  • Tôn trọng sở hữu trí tuệ.
  • Người truy cập cần sử dụng trang web một cách hợp pháp và có trách nhiệm.
  • Chúng tôi cung cấp nội dung mà không chịu trách nhiệm trước các vấn đề phát sinh.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại từ việc sử dụng trang web.
  • Liên hệ với chúng tôi tại thegioimodcom@gmail.com để đặt câu hỏi và yêu cầu.