Bản Quyền DMCA

Tuyên thệ về Chính sách DMCA

Tất cả nội dung trên ThegioiMOD.com đều được sưu tầm từ nhiều nơi trên Internet hoặc được cung cấp bởi các người dùng khác nhau. Nội dung (bao gồm hình ảnh và video) được đăng tin tưởng là đã được đăng theo quyền của chúng tôi theo Đạo luật Sử dụng Hợp lý Bản quyền Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Đạo luật Hoa Kỳ).

Thông báo vi phạm bản quyền

Thegioimod.com tuân theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Số hóa (DMCA) theo 17 U.S.C. §512 và các quy định liên quan. Chúng tôi thực hiện chính sách đáp ứng các thông báo vi phạm bản quyền và thực hiện các biện pháp thích hợp theo DMCA và các luật về sở hữu trí tuệ khác.

Nếu tài liệu bản quyền của bạn đã được đăng tải trên Thegioimod.com hoặc nếu liên kết đến tài liệu bản quyền của bạn xuất hiện trên website này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản mô tả thông tin được chúng liệt kê trong phần dưới đây. Và nếu thông tin bạn cung cấp là sai lệch, bạn có thể chịu trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư).

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khi đệ trình khiếu nại vi phạm bản quyền thông qua email tới chúng tôi:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu của quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.
  • Bạn phải xác định một cách đầy đủ tài liệu bản quyền được cho là bị vi phạm và bao gồm ít nhất một từ khóa tìm kiếm của tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm có sự xuất hiện của Thegioimod.
  • Cách nhanh chóng và tốt nhất để chúng tôi có thể xác định nội dung mà bạn cho là đã vi phạm, đó là cung cấp các url có liên quan.
  • Một tuyên bố cho rằng bên khiếu nại tin tưởng một cách chân thành rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc luật pháp.
  • Một tuyên bố cho rằng thông tin trong thông báo là chính xác, cam kết chịu trách nhiệm nếu khai man, bên khiếu nại được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu của quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.

Với mục đích chung cho cộng đồng, đương nhiên Thegioimod.com không có ý định vi phạm bất kỳ quyền hoặc bản quyền của tài liệu, tác phẩm nào. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ nội dung nào được đăng ở đây thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc bên có liên quan, chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ nếu điều đó là chính xác.