Liên Hệ

ThegioiMod rất hoan nghênh các bạn tương tác, đề xuất để có thể cải thiện chất lượng của website. Các bạn có thể liên hệ với chúng mình để yêu cầu game, ứng dụng; báo cáo các vấn đề phát sinh trên website hoặc đơn giản là trò chuyện, đề xuất thêm các tính năng cho trang web.

Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu hợp tác, booking PR hoặc nhượng quyền website bằng việc liên hệ với chúng tôi thông qua email dưới đây.

Email: thegioimodcom@gmail.com